Premier Dental 028 3925 6501  or  028 3925 6502   125 Lê Thị Riêng, P. Bến Thành, Quận 1, HCM, Việt Nam
Dr. Tin Dinh Le

Dr. Tin Dinh Le

  • Bác sĩ Răng Hàm Mặt – Khoa Răng Hàm Mặt Đại Học Y Dược TP.HCM (2002)
  • Tu nghiệp tại Đại Học Louis Paster, Strasbourg, Pháp (2003)
  • Tốt nghiệp Bằng Liên Đại Học Victor Segalen, Bordeaux 2, Pháp – Y Dược TP.HCM về Nha Khoa Phục Hình (2005)
  • Tốt nghiệp Bằng Liên Đại Học Victor Segalen, Bordeaux 2, Pháp – Y Dược TP.HCM về Kỹ Thuật Cao trong nha khoa (2007)
  • Chứng chỉ: Chỉnh Hình Răng Mặt – Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung Ương (2012)
  • Thành viên Hội Chỉnh Hình Răng Mặt TP.HCM (HAO), Liên Đoàn Chỉnh Hình Thế Giới (WTO) (2017)
  • Chỉnh nha

Read more: