Premier Dental 028 3925 6501  or  028 3925 6502   125 Lê Thị Riêng, P. Bến Thành, Quận 1, HCM, Việt Nam
bác sĩ Premier Dental

Dr. Thinh Hoang Vinh

DR. HOÀNG VĨNH THỊNH

  • Bác sĩ Răng Hàm Mặt – Khoa Răng Hàm Mặt Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh, 2017
  • Thành viên Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam ( VOSA)
  • Chứng chỉ: Cấy Ghép Implant – Đại Học Y Dược TP.HCM
  • Chứng nhận: Nội nha đương đại, Veneer dán sứ, Cắn khớp nâng cao.

Read more: