Premier Dental 028 3925 6501  or  028 3925 6502   125 Lê Thị Riêng, P. Bến Thành, Quận 1, HCM, Việt Nam
Dr. Thu Anh Thanh Truong

Dr. Thu Anh Thanh Truong

  • Bác sĩ Răng Hàm Mặt – Khoa Răng Hàm Mặt Đại Học Y Dược Huế (2015)
  • Chứng chỉ: Định hướng chuyên khoa sâu – Bệnh viện Răng hàm mặt Trung Ương (2018)
  • Chứng chỉ: Phẩu thuật miệng và nha chu – Trường Đại Học Y Dược TP.HCM (2018)
  • Tổng quát, Nha chu

Read more: