Premier Dental 028 3925 6501  or  028 3925 6502   125 Lê Thị Riêng, P. Bến Thành, Quận 1, HCM, Việt Nam
Dr. Hoang Minh Nguyen

Dr. Hoang Minh Nguyen

  • Bác sĩ Răng Hàm Mặt – Khoa Răng Hàm Mặt Đại Học Y Dược Cần Thơ (2010).
  • Thành viên Hội Cấy Ghép Nha KHoa TP.HCM (HSDI).
  • Chứng nhận: Đào tạo liên tục về về phục hình trên Implant của Hội cấy ghép Nha Khoa TP.HCM (HSDI)
  • Huấn luyện nâng cao phục hình trên implant của Hội cấy ghép Nha Khoa TP.HCM (HSDI)
  • Tổng quát phục hình

Read more: