Hàm giả tháo lắp rất dễ dàng để lắp vào, tháo ra và vệ sinh sạch sẽ

Điều trị viêm quanh implant