Premier Dental 028 3925 6501  or  028 3925 6502   125 Lê Thị Riêng, P. Bến Thành, Quận 1, HCM, Việt Nam
bác sĩ Premier Dental

Dr. Nguyen Minh Quan

Bác sĩ NGUYỄN MINH QUÂN

  • Bác sĩ Răng Hàm Mặt – Khoa Răng Hàm Mặt Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh, 2014
  • Thành viên Ban dịch thuật Hội Cấy Ghép Nha Khoa TP.HCM (HSDI
  • Chứng chỉ: Phẫu thuật implant  – Viện Đào tạo RHM Hà Nội, 2019
  • Chứng chỉ: Phẫu thuật implant kỹ thuật số – Dio Implant Center, Seoul, 2019  

Read more: